dinsdag 30 oktober 2001

Politie Haaglanden wint Hein Roethofprijs
Den Haag- Gisteren won het project 'Nachtpreventie' van de stichting Schilderswijk-West de meest prestigieuze prijs op het gebied van sociale veiligheid in Nederland, de Hein Roethofprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgeloofd voor het beste project op het gebied van criminaliteitspreventie. Een aantal jaar geleden nam wijkagent Hans Rasenberg van de Haagse Schilderswijk dit initiatief, mede naar aanleiding van diverse klachten van wijkbewoners over criminaliteit en de overlast in de wijk en dan met name in de nachtelijke uren. Meerdere malen per maand, gaan onder leiding van politieagenten een aantal wijkbewoners de straat op om eventuele overtredingen te kunnen signaleren. Bij constatering wordt door de politieagenten proces-verbaal opgemaakt.

Het project levert buiten een daling van de criminaliteit in de wijk ook een gevoel van saamhorigheid onder de wijkbewoners op. Het onderling contact van de buurtbewoners is beter geworden. Men spreekt elkaar eerder aan over zaken die goed gaan en men belt eerder de politie als het fout gaat in de wijk. Het project stimuleert de integratie en de participatie in de wijk van de bewoners en de diverse belangenorganisaties.

Door het toekennen van de Hein Roethofprijs wordt bevestigd dat de politie een belangrijke partner is bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid maar dat niet alleen kan. Samen werken aan veiligheid is een van de uitgangspunten van Politie Haaglanden.

Klik naar het blije team


Geen opmerkingen: