dinsdag 16 oktober 2001

Godfried Bomans de lieveling der lage landen
Delft – Op 22 december van dit jaar is het dertig jaar geleden dat Godfried Bomans overleed. Dat wordt herdacht met een wekelijkse radio-uitzending op vrijdagmiddag om 16.02 uur op 747 AM. Bovendien brengt de NPS in december een documentaire over het leven van de schrijver, columnist, entertainer en tv-persoonlijkheid. Terwijl de RVU in samenwerking met het Godfried Bomans Genootschap een prijsvraag over hem organiseert. Wanneer jullie onderstaande tien vragen kunnen beantwoorden, bewijs je dat je een echte liefhebber bent van deze “lieveling van de Lage Landen”. Mail de antwoorden naar de RVU. De verrassendste en origineelste inzending maakt kans op een prijs.

1e prijs: "Werken" (zeven delen, winkelwaarde f.700)
2e prijs: een CD-box met alle uitzendingen
Sluitingsdatum: zondag 16 december 2001.

DE VRAGEN:
1. Hoe luidt de naam van de echtgenote van Pieter Bas?
2. Welk boek van Charles Dickens werd door Bomans vertaald?
3. Onder welk pseudoniem schreef Bomans van 1954 tot 1956 columns in de Volkskrant?
4. In welk jaar werd 'Erik of het klein insectenboek' gepubliceerd?
5. In 1966 publiceerde Bomans een serie leesboekjes voor de lagere school. Wat was de naam van die serie?
6. Met welke voetballer voerde Bomans in 1971 zijn laatste interview?
7. Welk boek van Bomans werd in 1964 door Jan Mul tot een opera bewerkt?
8. In welke plaats was de journalist Willem Ruis gestationeerd tijdens Bomans' verblijf op het waddeneildand Rottumerplaat?
9. Hoe noemt Erik in 'Erik of het klein insectenboek' het schilderij waarbinnen zich het verdere verloop van het boek afspeelt?
10. Godfried Bomans was een duivelskunstenaar, die zich in vele gedaanten kon voordoen. Vertel de RVU in maximaal 300 woorden welke Bomans u het meest heeft geboeid.


Lees hier verder over Godfried Bomans
Hier nog meer over Godfried Bomans
De RVU pagina's

Geen opmerkingen: