donderdag 22 september 2011

Bouwen of niet bouwen?

Delft - De meerderheid van de Delftse gemeenteraad vindt het verzoek om een referendum te houden over het al of niet doorgaan van de bouw van een nieuw stadskantoor niet erg zinvol. Dat werd deze week tijdens de commissievergadering glashelder. Of de indieners van het verzoek dat nu intrekken – zoals veel raadleden willen - of niet, het wordt steeds duidelijker dat het stadskantoor gewoon zal verrijzen bovenop de spoortunnel en de stationshal. De actie van de indieners en voorstanders van een volksraadpleging begint steeds meer te lijken op het gevecht van Don Quichot tegen de windmolens. Het zal straks niet meer blijken te zijn dan een botsing tussen hun fictieve en wellicht ideale wereld met de dagelijkse werkelijkheid die het besturen van een stad als Delft met zich meebrengt.
De schadeclaims bij het niet bouwen zullen aanzienlijk zijn. Om nog maar te zwijgen van de forse (en kostbare) vertraging die de wijziging van de plannen zal opleveren. Op de foto is te zien dat de bouwers al flinke vorderingen maken bij de bouw van de ondergrondse stationshal. Het zien er allemaal stevig genoeg uit om een stadskantoor bovenop te zetten. Laten we dat dan maar gewoon doen en overgaan tot de realiteit van alle dag.

Geen opmerkingen: