maandag 10 september 2001

Rennen met het koffertje van Zalm
Den Haag – De krantensites van het NRC Handelsblad, de Volkskrant, de Trouw, het Parool en het Algemeen Dagblad gaan - net als andere onderdelen van het uitgeversconcern PCM - fors bezuinigen. De nettowinst van het concern daalde vorig jaar van f 75 miljoen in 1999 naar f 56,4. Tja, dat was natuurlijk schrikken. Het is wel de bedoeling dat de sites van de kranten blijven bestaan, maar zij zullen zich vooral toeleggen op serviceverlening. Wellicht bedoelt men dat je kunt e-mailen als je krant niet op tijd is bezorgd.

Nee, dan de overheid. Die pakt dat moderner aan. De Nederlandse Staatscourant gaat juist iets nieuws doen op internet. Deze eerbiedwaardige publicatie heeft een leuk internetspel laten ontwerpen. Het is de bedoeling dat het helderheid en inzicht verschaft aan spelers over de komende Rijksbegroting.
Wie het spel speelt, moet allerlei informatie bij de verschillende departementen verzamelen en die vervolgens op tijd vóór Prinsjesdag afleveren in de Tweede Kamer. Je krijgt er regelmatig bonussen in de vorm van euro’s en een Staatscourant waarmee je extra tijd kan krijgen. Dat wordt dus rennen met het koffertje van Zalm, langs allerlei hindernissen. Je ook ‘cheaten’ door bijvoorbeeld bij het ministerie van SZW over het gras te lopen. Klik maar gauw op de kop en speel je spel.

Geen opmerkingen: